Technologia w CRM 
http://www.crm.pl 

Dalszy wzrost wydatków na narzędzia wspomagające relacje z klientem

Wg analityków bieżący rok będzie kolejnym okresem wzrostu inwestycji w oprogramowanie wspierające budowę relacji z klientami. AMR Research szacuje wartość rynku CRM w roku 2004 na 10.8 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 1 miliard dolarów w porównaniu do roku ubiegłego.

W roku bieżącym priorytetowe będą usprawnienia kluczowych procesów biznesowych oraz wykorzystywanie zgromadzonych danych do zarządzania. Jednakże, jak twierdzą eksperci, optymalizacja jednego małego klocka z układanki, jaką jest klient, przyniesie efekt w postaci przeinwestowania jednego tylko obszaru bez zwrotu nakładów na inwestycje (ROI). Dopóki firmy nie znają swych klientów i ich wartości, zyski będą w dalszym ciągu marnowane i klienci o małej wartości dla firmy będą otrzymywać usługi o zbyt wysokiej wartości, natomiast klienci o dużej dochodowości będą czekać na swoją kolej.

Spodziewany jest także wzrost inwestycji w call center, zwłaszcza w branży finansowej. Banki z Europy Zachodniej oraz firmy ubezpieczeniowe zainwestują do końca 2007 roku w sumie 3.2 miliarda dolarów w rozwiązania call center. Nowe badania IDC „Call Center - Ruch w stronę Contact Centers oraz Integracja z innymi kanałami” wskazują, że banki zainwestują 2.8 milarda dolarów, natomiast ubezpieczyciele 351 milionów USD.