Contact Center 
http://www.crm.pl 

WIRTUALNE CONTACT CENTER

Spółka Internet Group SA (IG) zaprojektowała Wirtualne Contact Center (WCC)- platformę umożliwiającą agentowi pracę w dowolnym miejscu, gdzie zapewniony jest dostęp do Internetu. Rozwiązanie bazuje na integracji oprogramowania firmy Altituide – wiodącego dostawcy oprogramowania do Call/Contact Center – oraz autorskiej platformy telefonii internetowej - HaloNet.

Zaletą oferowanego rozwiązania jest zapewnienie pełnej funkcjonalności Call Center niezależnie od lokalizacji stanowiska pracy agenta przy jednoczesnej możliwości generowania połączeń telefonicznych po bardzo niskich kosztach.

Szacuje się, że w zależności od stopnia zaawansowania aplikacji i systemów, koszt utworzenia jednego stanowiska w stacjonarnym Contact Center waha się w granicach kilku tysięcy EURO. Miesięczny koszt wynajmu stanowiska wirtualnego to ok. 80 EURO.
Jak podkreślają twórcy rozwiązania,WCC uwalnia klienta zarówno od ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych, konieczności dokonywania stałych up-grade’ów sprzętu i oprogramowania, zapewniając mobilność i szybkie (nawet w ciągu kilku minut) uruchomienie dowolnej liczby nowych stanowisk.

Oferta Internet Group SA jest adresowana zarówno dla firm oferujących usługi Call/Contact Center, które w okresach zwiększonej liczby zleceń, poprzez możliwość wydzierżawienia wirtualnych stanowisk, mogą obsłużyć dodatkowe zlecenia i dzięki temu nie stracić klientów, jak i do dużych firm i korporacji, które posiadają własne Contact Center, ale w okresach przewidywalnego zwiększonego ruchu np. w czasie trwania promocji,musza zwiekszyć liczbę stanowisk.

Wirtualne Contact Center jest również propozycją dla firm z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które mogą wykorzystać to rozwiązanie dla własnych potrzeb np. biura obsługi klientów, Help Desku, grupy handlowców czy nawet recepcji.

Platforma oferowana przez Internet Group i Altitude współpracuje z większością dostępnych na rynku rozwiązań sprzętowych i programowych różnych producentów.

Wymagania sprzętowe dla użytkownika sytemu to:
-komputer PC z MS Windows
-przeglądarkę Internet Explorer
-kartę dźwiękową, mikrofon i słuchawki
-aplikacja telefoniczna HaloNet
-połączenie z Internetem

Funkcjonalności Wirtualnego Contact Center


VOICE – aplikacja umożliwiająca synchronizację pomiędzy rozmowa telefoniczną a danymi zapisywanymi w bazie danych. Podstawowy element tej aplikacji pozwala na dostarczenie agentowi informacji ściśle powiązanych z aktualnie przeprowadzaną rozmową.

VOICE INBOUND – zapewnia obsługę połączeń przychodzących do Contact Center. W momencie zestawienia połączenia automatycznie otwiera się okno programu, poprzez które agent może wykonywać wszystkie potrzebne operacje.

IVR – System Interaktywnych Zapowiedzi Głosowych został stworzony w celu obniżenia kosztów połączeń. Zastosowanie IVR pozwala na zautomatyzowanie pewnych operacji, dając jednocześnie agentom więcej czasu na rozmowy, i tym samym gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu obsługi klienta.

uSUPERVISOR – aplikacja służąca do zarządzania, monitorowania i raportowania działań wykonywanych w ramach kampanii na stanowiskach agentów.

uAGENT -oprogramowanie uruchamiane na komputerach agentów . Umożliwia przeprowadzenie wszystkich operacji związanych z obsługą rozmowy telefonicznej: przełączanie rozmów, zestawianie konferencji, obsługa poczty elektronicznej, zapisywanie dowolnych informacji dotyczących obsługiwanego kontaktu.

SCRIPT DEVELOPER – aplikacja do budowy skryptów kampanii. Projektant skryptu umieszcza wszystkie elementy potrzebne do pracy agentowi, np. przycisk przyjęcia zamówienia, pole do wpisania danych klienta, uruchomienia faxu itp. W momencie zestawienia połączenia na monitorze komputera agenta wyświetla sie ekran skryptu z wszystkimi zaprojektowanymi elementami.

EMAIL – aplikacja obsługująca wysyłkę i odbiór poczty elektronicznej, zawierająca narzędzia do filtrowania poczty, automatycznych odpowiedzi oraz inteligentnego przekierowywania poczty do agentów obsługujących określone kampanie. Aplikacja umożliwia także monitorowanie poczty wraz ze sporządzaniem raportów statystycznych. Nadejście poczty podobnie jak zestawienie połączenia telefonicznego, może powodować jednoczesne wyświetlenie na ekranie agenta wszystkich informacji o kliencie.


Źródło:Internet Group SA