Contact Center 
http://www.crm.pl 

Przewidywany jest rozwój wielokanałowych Contact Centers

Firma badawcza Datamonitor poinformowała, że dostępność Internetu, telefonów komórkowych oraz technologii SMS doprowadzi do potrojenia liczby wielokanałowych contact centers. Największego wzrostu należy oczekiwać w sektorach publicznym i opieki zdrowotnej, które będą zmuszone sprostać wymaganiom związanym z planami e-government.
Przewodnik Datamonitor Vertical po call centers w Europie, Środkowym Wschodzie i Afryce zapowiada, że nastąpi przesunięcie w kierunku mniejszych, wielokanałowych contact centers, które zapewnią lepsze możliwości sprzedaży dla dostawców i resellerów rozwiązań CRM oraz sieci transmisji głosu i danych.
Technologia Voice over IP (VoIP) będzie największym katalizatorem rozwoju wielokanałowych contact centers.
Najszybciej będą się rozwijały contact centers z obsadą od 10 do 30 osób. Zdaniem analityków nadal niedoceniany przez dostawców jest rosnący ciągle rynek małych i średnich firm, które korzystają już z nowych technologii.
Datamonitor oblicza, że w samiej Wielkiej Brytanii rynek contact centers spowoduje przyrost nowych miejsc pracy w ciągu czterech lat o 62000. Do roku 2008 w brytyjskich call centers zatrudnionych będzie 3 procent populacji (w porównaniu do 2,3% w roku 2003).

13.05.2004