Baza wiedzy 
http://www.crm.pl 

The One to One Fieldbook : The Complete Toolkit for Implementing a 1 To 1 Marketing Program

Don Peppers, Martha Rogers, Bob Dorf, The One to One Fieldbook: The Complete Toolkit for Implementing a 1 To 1 Marketing Program, Bantam Doubleday Dell Publishing Group, 1999

Firmy te skierowały się w stronę nowoczesnych technologii, które umożliwiły im budowanie relacji z indywidualnymi klientami. W „The One to One Fieldbook”, Peppers and Rogers pokazują, jak wdrożyć program zarządzania relacjami z klientami w oparciu o koncepcję marketingu „one-to-one” dokładnie zaprezentowanego przez Peppers and Rogers już we wcześniejszych pozycjach, które spotkały się z wielkim zainteresowaniem: The One-to-One Future oraz Enterprise One to One. W "The One to One Fieldbook", autorzy opisują nowe podejście do sposobu prowadzenia działalności i „robienia biznesu”. Książka nie jest praktycznym przewodnikiem zawierającym porady, a raczej odświeża spojrzenia czytelnika w zakresie kluczowych koncepcji marketingowych. Każda firma skoncentrowana na kliencie powinna mieć tą książkę pod ręką. Wartością dodaną książki jest elektroniczne hasło, które umożliwia czytelnikowi dostęp do specjalnej strony i społeczności internetowej.

http://www.amazon.com
Autor:Don Peppers, Martha Rogers, Bob Dorf