Baza wiedzy 
http://www.crm.pl 

IDC Business Intelligence Roadshow 2008 - Wspinanie po szczeblach BI25 Listopada 2008 r

Warszawa,Marriott Hotel, City CenterNiezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i jego branży, analiza danych biznesowych (BI — business intelligence) odgrywa coraz istotniejszą rolę w działalności przedsiębiorstw. Skuteczne wdrożenie systemu BI zwiększa efektywność i konkurencyjność, a BI staje się fundamentem bardziej złożonych systemów zarządzania wydajnością przedsiębiorstwa, wykonujących na bieżąco aktualne analizy wykonania planów. Dzięki pojawieniu się rozwiązań do analizy danych "na żądanie", korzyści z BI stają się obecnie dostępne dla jeszcze szerszego kręgu klientów.
Coroczna konferencja IDC Business Intelligence Roadshow zyskała już renomę jako forum wymiany idei i doświadczeń przez niezależnych ekspertów, liderów branży, kierowników działów informatycznych oraz osób odpowiedzialnych za decyzje biznesowe. W tym roku konferencja będzie poświęcona najnowszym tendencjom w dziedzinie BI, takim jak BI "na żądanie", "powszechny" BI, przetwarzanie danych niestrukturalnych oraz analiza tekstów.

W dniu poprzedzającym główną imprezę odbędą się trwające pół dnia warsztaty przeznaczone dla kadry zarządczej, których celem będzie poszerzenie perspektywy biznesowej i technologicznej o dyskusję na temat zwrotu z inwestycji oraz możliwych korzyści biznesowych z implementacji systemu BI.

Wsród prelegentów znajdą się między innymi:

Larry P. English
Guru jakości informacji

Jeden z największych na świecie specjalistów ds. ulepszania jakości informacji. Jego metodologia — TIQM (Total Information Quality Management) jest stosowana w wielu firmach na świecie. Jego bestsellerowa książka Ulepszanie hurtowni danych i jakości informacji biznesowej nazywana jest „biblią jakości informacji”.

Thomas Vavra
Research Director, Software, IDC CEMA

Autor analiz dotyczących rynków usług IT i oprogramowania, dla krajów w regionie CEMA. Jest jednym z głównych expertów śledzącym od lat ewolucję rynku BI w tym regionie. Uczestniczył w projektach doradczych dotyczących technologii BI. Jego wypowiedzi są cytowane na łamach prasy gospodarczej oraz prezentowane w telewizji.

Program

Sesja I — Stymulowanie wydajności dzięki decyzjom opartym na faktach oraz analizie danych biznesowych
· Wprowadzająca prezentacja IDC - Wspinanie po szczeblach BI: pięć· zasadniczych prawd o BI
Thomas Vavra, Research Director for Software, IDC
· Prezentacja Gościa Specjalnego - Analiza danych biznesowych bez wysokiej jakości informacji? NIE!!!
Larry P. English, President and Principal, Information Impact International, Inc.
· Prezentacje Partnerów:
- Cele biznesowe, mądrzejsze decyzje oraz korzyści z inwestycji w BI
- Zrozumienie znaczenia BI Governance (zintegrowany nadzór/ład w obszarze BI)
- Performance Management 2.0: nowe spojrzenie na wydajność· przedsiębiorstwa
- Korzyści z BI "na żądanie"

Sesja II — Przekształcanie danych w informację: Jak inteligentne jest Twoje przedsiębiorstwo?
· Prezentacje Partnerów i niezależnych ekspertów:
- BI w środowisku danych uporządkowanych i nieuporządkowanych
- Fundamentalne zasady jakości danych
- Znaczenie zarządzania danymi kluczowymi
- Rozwiązania Enterprise Search: aspekty techniczne, zastosowanie i trendy
- Maksymalne wykorzystanie synergii portali i platform BI
- Analityka i inteligentne aplikacje

Sesja III - Nawigacja w środowisku zmiennych danych
· Prezentacje Partnerów i niezależnych ekspertów:
- przechowywanie i zarządzanie danymi, hurtownie danych
- Konsole i tablice wyników: wydajność· podglądana z każdej strony
- Systemy BI i hurtownie danych działające w czasie rzeczywistym
- Gdzie procesy wpływają na wydajność·

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do przedstawicieli następujących specjalności:
· CEO, CFO, CIO, COO
· dyrektorzy i menedżerowie ds. informatycznych
· dyrektorzy i menedżerowie ds. finasowych, operacyjnych i biznesowych - marketingu, sprzedaży, customer care/systemów opieki nad klientem, itp
· Business Intelligence Managers, menedżerowie ds. analiz danych
· Business Development Managers / menedżerowie ds. rozwoju działalności
· menedżerowie ds. hurtowni danych
· architekci aplikacji
· menedżerowie/kierownicy projektów
· oddelegowani specjaliści/eksperci

Udział w konferencji jest bezpłatny dla przedstawicieli firm i organizacji korzystających z rozwiązań tele-informatycznych, w tym przede wszystkim dla kadry kierowniczej - zarządzającej i korzystającej z hurtowni i systemów analiz danych.
IDC informuje, że ilość miejsc bezpłatnych jest ograniczona - tylko 100 osób spełniających kryteria określone powyżej, które zarejestrują się jako pierwsze, może skorzystać z tej oferty.
Udział w konferencji jest odpłatny dla pozostałych osób, w tym dla przedstawicieli dostawców produktów i usług informatycznych, jak również usług doradczych „okołoinformatycznych”.
Standardowa opłata netto za osobę wynosi 250 euro.

więcej: idcevent
Źródło:IDC