Baza wiedzy 
http://www.crm.pl 

Co decyduje o sukcesie programów CRM

Zrozumienie czynników decydujących o sukcesie programów CRM było głównym celem badania przeprowadzonego przez firmę IMB wśród kadry zarządzającej, menedżerów średniego szczebla i użytkowników CRM w ponad 370 firmach na całym świecie.

W raporcie z badania - „CRM DONE RIGHT” analitycy IBM podkreślają, iż firmy mogą zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu inicjatyw CRMowych przez większe zaangażowanie w biznesowe, strategiczne aspekty wdrożenia CRM.
Wśród zaleceń autorów raportu warto wymienić przede wszystkim konieczność opracowania jasnej strategii rozwoju CRM, spójnej ze strategią korporacyjną, redefinicji procesów biznesowych i dostosowanie organizacji do nowej proklienckiej formuły działania. Obok zaangażowania i aktywnego wsparcia inicjatyw CRM ze strony Zarządu firmy równie ważne jest też pozyskanie poparcia ze strony pracowników poprzez odpowiednią komunikację, szkolenia i mechanizmy motywujące.

Wyniki badania zostały zaprezentowane podczas konferencji prasowej w siedzibie nowo otwartego Centrum Innowacji CRM w Warszawie.

Zobacz prezentację wyników

15.12.2004
Źródło:IBM